Referater


2024


Bestyrelsesmøde 21.3.2024

Bestyrelsesmøde 15.2.2024

Bestyrelsesmøde 18.1.2024
2023


Bestyrelsesmøde 16.11.2023

Bestyrelsesmøde 19.10.2023

Bestyrelsesmøde 21.9.2023

Bestyrelsesmøde 17.8.2023

Bestyrelsesmøde 15.6. 2023

Bestyrelsesmøde 11.5.2023

Generalforsamling 27.4.2023

Beretning 2023

Bestyrelsesmøde 20.4.2023

Bestyrelsesmøde 16.3.2023

Bestyrelsesmøde 16.2.2023

Bestyrelsesmøde 20.1.2023


2022


Bestyrelsesmøde 15.12.2022

Bestyrelsesmøde 17.11.2022

Bestyrelsesmøde 20.10.2022

Bestyrelsesmøde 22.9.2022

Bestyrelsesmøde 22.8.2022

Bestyrelsesmøde 4.8.2022

Bestyrelsesmøde 19.6.2022

Bestyrelsesmøde 19.5.2022

Bestyrelsesmøde konstituering 28.4.2022

Generalforsamling 28.4.2022

Beretning 2022

Regnskab 2022

Bestyrelsesmøde 21.4.2022

Bestyrelsesmøde 17.3.2022 

Bestyrelsesmøde 17.2.2022

Bestyrelsesmøde 20.1.2022


2021


Bestyrelsesmøde 16.12.2021

Bestyrelsesmøde 18.11.2021

Bestyrelsesmøde 21.10.2021

Bestyrelsesmøde 16.9.2021

Bestyrelsesmøde-konstituering 19.8.2021

Generalforsamling 19.8.2021

Regnskab 2021

Beretning 2021

Borgermøde 19.8.2021

Bestyrelsesmøde 22.07.2021

Bestyrelsesmøde 14.06.2021

Bestyrelsesmøde 26.05.20212020


Bestyrelsesmøde 16.11.2020

Foreningsmøde 30.09.2020

Bestyrelsesmøde 19.09.2020

Generalforsamling 19.08.2020
Regnskab 2020
Beretning 2020

Bestyrelsesmøde 22.01.2020

Bestyrelsesmøde 17.06.2020

Bestyrelsesmøde 22.07.2020Tidligere referater


2019

Bestyrelsesmøde 27.11

Bestyrelsesmøde 16.10.

Bestyrelsesmøde 18.9.

Bestyrelsesmøde 10.7.

Bestyrelsesmøde 15.5.

Bestyrelsesmøde 19.6.

Bestyrelsesmøde 17.4.

Generalforsamling 3.4.


2018

Møde 12.11.

Arbejdsmøde 3  22.9

Arbejdsmøde 2  20.6.

Arbejdsmøde 1  17.5.

Referat fra generalforsamling 19.4.

Bestyrelsens beretning 19.4.

Regnskab 2017

Referat fra arbejdsmøde den 12. 4.

Opfølgningsskema fra dialogmøde den 19.3.

Referat fra dialogmøde den19.3.

Referat fra arbejdsmøde den 25.1.

 

2017

Referat fra arbejdsmøde den 23.11.

Referat fra arbejdsmøde den 17.10.

Referat fra arbejdsmøde den 19.9.

Referat fra arbejdsmøde den 17.8.

Referat fra arbejdsmøde den 19.5.

Bestyrelsens beretning 26.4.

Referat fra ektraordinær generalforsamling 26.4.

Referat fra ordinær generalforsamling 26.4.

Referat fra arbejdsmøde den 20.4.

Indkomne forslag til generalforsamlingen

Referat fra arbejdsmøde den 2.3.

Referat fra dialogmøde den 21.2.

Referat fra arbejesmøde den17.1.

 

2016

Referat fra arbejdsmøde den 1.12

Referat fra arbejdsmøde den 20.10.

Referat fra konstituerende møde den 15.9.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 15.9.

Bestyrelsens beretning 15.9.

Referat bestyrelsesmøde den 11.8.

Referat bestyrelsesmøde den 2.6.

Referat bestyrelsesmøde den 3.5.

Referat generalforsamling 7.4.

Formandens beretning 2016

Referat dialogmøde 8.3.

Referat bestyrelsesmøde den 3.3.

Referat bestyrelsesmøde den 4.2.

Referat borgermøde den 14.1.

Referat bestyrelsesmøde den 7.1.

 

2015

Referat fra møde 3.12.2015

Referat fra møde 5.11.2015

Referat fra møde 1.10.2015

Referat fra møde 3.9.2015

Referat fra møde 6.8.2015


Retssag mod lokalrådets bestyrelse

29.juli 2015, se nedenfor


Referat fra møde 4.6.2015

Referat fra møde 7.5.2015

Referat fra møde 14.4.2015

 

Referat fra generalforsamling 9.4.2015

Mistillidsvotum til Kaj Flinta

7 forslag fra Kaj Flinta

Formandens beretning 2015

Regnskab og budget 2015

 

Referat fra møde den 13.3.15

Referat fra dialogmøde den 10.3.15

Referat fra møde den 29.1.15

Referat fra borgermøde den 17.1.15

 

2014

Referat fra møde 27.11.14

Referat fra møde 16.10.14

Resumé fra møde 18.9.14

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 28.8.14

Referat fra den 14. auguat 2014 Referat fra den 14. auguat 2014 Referat fra den 14. auguat 2014 Referat fra den 14. auguat 2014

Referat fra den 7. august 2014

Referat fra den 3. juli 2014

Forslag til ekstraordinær Generalforsamling 28.8.14

Mødereferat fra den 15. maj 2014

Mødereferat fra den 8. maj 2014

Mødet i september 2011 blev aflyst

En interessant Retssag


Sagen kører i retssystemet fra juli 2015 til april 2016.


Lokalrådet har den 29. juli 2015 modtaget en stævning fra Retten i Nykøbing Falster.


Kaj Flinta sagsøger lokalrådet for uretmæssigt at have bidraget økonomisk til havnefesten på Kalvehave havn i 2013 samt for uretmæssigt at have eksluderet ham fra Lokalrådets bestyrelse.


Herunder kommer sagens dokumenter i kronologisk orden:


Du kan læse anklageskriftet  => HER


Kaj Flinta har efterfølgende henvendt sig til retten for at få fjernet stævningen fra hjemmesiden og facebook og kræver at "sagsøgte straks ophører med at kommentere på nærværende retssag på sagsøgtes facebookside" fordi "sagsøgtes citerede opslag er urigtigt og egnet til at forhindre et godt resultat af retsmægling i sagen, samt (er) egnet til at påvirke en eventuel kommende generalforsamling om sagen i negativ retning for parterne"


Du kan læse henvendelsen til retten om stop for orientering af medlemmerne  => HER


Du kan læse vores svarbrev til retten => HER


Bilag til Svarbrev:

Redegørelse 1.     => Om de 8.000 kr

Redegørelse 2.     => Om midtillidsvotum

Diverse bilag        => 38 sider


Processkrift nr 2 fra Kaj Flinta kan ses  => HER


Og her kommer så Flintas Replik til vores svarskrivelse => !!!!!!!!!!!!!!??!!!!


Processkrift A, som er en præcision af vores påstand på telefonmødet den 29.10. 2015 = > HER


Hr. Flinta er naturligvis nødt til at tage til genmæle => Processkrift nr. 3


Flinta har aftenen før det fastsatte telefonmøde mandag den 30.11.2015 k.l 10, tilsendt retten i Nykøbing Falster 25 sider dokumenter - havde han mon ventet at dommeren og vores advokat kunne nå at tage stilling til dem inden telefonmødet?

På telefonmødet kl. 10  den efterfølgende morgen mellem Flinta, LKO's advokat og retten blev det besluttet, at sagen ikke længere kan behandles som en "småsag", men skal behandles som en almindelig civil retssag. LKO's advokat har herefter anmodet dommeren om at påbyde Flinta at engagere en advokat til at repræsentere ham i det videre forløb. /thf


Flintas forhåbentlig sidste dokumenter i sagen kan ses => HER


17.12. har der været telefonmøde med retten i Nykøbing, denne gang med ny dommer fordi retssagen er rykket en tak op i hierakiet. Flinta fortsætter med at fremkomme med nye påstande, senest med fremsendelse af et nyt processkrift og diverse bilag - igen aftenen før retsmødet (kl. 15.49) Det er da forhalingsteknik, der vil noget! Man må undres over retssystemets langmodighed.

Resultatet blev selvfølgelig, at der er berammet et nyt telefonretsmøde den 26. januar. Det blev dog pålagt Flinta at fremkomme med et sammenfattende skrift senest den 15. januar, så vi ikke igen kommer i samme situation.


Retsudskrift fra telefonretsmøde den 17. december 2015  => HER


=> Her kommer så Flintas sammenfattende processkift  til telefonretsmødet den 26. januar 2016.


=> Berigtigelse fra KF


=> Begæring fra KF


=> Brev af 17. februar 2016 fra Retten i Nykøbing F. med retsbøger af 26. januar og 17. februar 2016.


Retten pålægger Flinta at hyre en advokat, som kan hjælpe ham med at præcisere anklagerne og at sikre at de er behørigt dokumenteret. Al fremtidig kommunikation i sagen skal ske gennem hans advokat og processkrifter fra Flintas egen hånd vil herefter blive afvist.


=> Brev af 14.03.2016 fra Nyk.F. Ret om frist til 15.04.2016 for sagsogers processkrift


Flinta har nu  fået en advokat til at føre denne meget vigtige sag for sig. Han har fået frist til den 15. april til at fremkomme med et sammenfattende processkrift.


=> Se sidste udskrift fra retten i Nykøbing Falster


Flinta opgiver rettsagen mod LKO og pålægges at dække 4.000 kr. i sagsomkostninger.Det var billigt sluppet i forhold til hvor meget støj han har lavet i lokalområdet og i retssystemet. Vi havde fri proces og retten fastlægger vores advokats salær.


Spildt frivillig arbejdskraft. Den kunne være brugt på noget kreativt.